Czy można pracować na urlopie macierzyńskim? Czy można prowadzić działalność?

Czy można pracować na urlopie macierzyńskim? Czy można prowadzić działalność?

22-09-2022

Urlop macierzyński ma za zadanie zagwarantowanie pracownicy możności sprawowania opieki nad nowonarodzonym potomstwem. Jednakże, wielu rodziców zastanawia się, czy podczas urlopu macierzyńskiego można pracować.

Tajemnica przedsiębiorstwa a ofertowanie w PZP

Tajemnica przedsiębiorstwa a ofertowanie w PZP

28-04-2022

Przepisy nakładają na wykonawcę, który utajnia informacje, obowiązek „wykazania”, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach jednolicie uznaje, że „wykazać tajemnicę przedsiębiorstwa” to więcej niż „oświadczyć” lub „twierdzić”, że istnieją ustawowe przesłanki definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Lider usług prawnych - relacja z Gali Finałowej

Lider usług prawnych - relacja z Gali Finałowej

26-04-2022

Zapraszamy do obejrzenia relacji i zdjęć z Gali Finałowej konkursu „Lider Usług Prawnych” z udziałem naszej Kancelarii. 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

26-04-2022

Każdy cudzoziemiec pochodzący z kraju innego niż kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein) potrzebuje zezwolenia, jeśli chce nabyć nieruchomość położoną w Polsce. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych - Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ustawa o sankcjach wobec wspierających agresję na Ukrainie

Ustawa o sankcjach wobec wspierających agresję na Ukrainie

26-04-2022

W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Po frankowiczach powstanie problem wiborowiczów?

Po frankowiczach powstanie problem wiborowiczów?

15-04-2022

Wskaźnik WIBOR powinien pokazywać za ile bank kupuje pieniądz. To cena po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Tymczasem już od dekady pojawiają się głosy, że wskaźnik WIBOR jest archaiczny i nieaktualny.

Jak przeprowadzić windykację po bezskutecznej egzekucji długu?

Jak przeprowadzić windykację po bezskutecznej egzekucji długu?

13-04-2022

Okazać się może, że czynności podjęte przez komornika będą bezskuteczne  i wówczas pozostaje pytanie: „Co dalej?”. W tej sytuacji trzeba przejść do dalszych działań windykacji wierzytelności

Zasady prawa rodzinnego

Zasady prawa rodzinnego

13-04-2022

Relacje między małżonkami, rodzicami a dziećmi na wielu płaszczyznach potrafią być skomplikowane, a jednocześnie wymagają mechanizmów i regulacji, które zapewnią ochronę prawną tych stosunków.  Celem należytego zabezpieczenia relacji wyróżnić możemy przynajmniej kilka zasad prawa rodzinnego

Jesteśmy liderem usług prawnych

Jesteśmy liderem usług prawnych

07-04-2022

Z dumą chcielibyśmy poinformować, że jesteśmy laureatem konkursu „Lider Usług Prawnych” w ramach którego Kapituła Ekspercka złożona z wybitnych naukowców reprezentujących nauki prawne, poddała ocenie Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych.

Odwołanie do KIO – jak walczyć o zamówienie?

Odwołanie do KIO – jak walczyć o zamówienie?

15-02-2022

Nowe PZP wprowadziło szereg istotnych zmian w postępowaniu odwoławczym. Jedną z nich jest ograniczenie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami przed Krajową Izbą Odwoławczą.