Serwiser funduszy wierzytelności w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy wierzytelności. 

Kancelaria zapewnia kompleksową ofertę zarządzania wierzytelnościami funduszy wierzytelności uwzględniającą windykację polubowną, prowadzenie masowej windykacji wierzytelności na etapie sądowym i egzekucyjnym oraz usługę analizy oraz wyceny wartości portfeli wierzytelności. 

Jako serwiser funduszy wierzytelności Kancelaria korzysta z 12-letniego doświadczenia w masowej widykacji wierzytelności. Kancelaria prowadzi działalność w zakresie zarządzania powierzonymi portfelami wierzytelności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy wierzytelności.

Got any questions? Write us.