Ewa Grota - Radca prawny

Ewa Grota

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierunku Prawo Medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szczecińskich oraz trójmiejskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze publicznych szpitali oraz przychodni. Podczas prowadzenia obsługi podmiotów leczniczych zdobyła doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w postępowaniach dotyczących kontraktacji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w reprezentacji pracodawcy w sporach pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów leczniczych i pacjentów w sprawach dotyczących błędów medycznych przed sądami oraz Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Prowadzi szkolenia dla lekarzy przygotowujących się do nostryfikacji dyplomu lekarza w Polsce. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu windykacji roszczeń. Prowadzi również sprawy rozwodowe, rodzinne o alimenty, o kontakty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy spadkowe oraz sprawy o dział spadku.